Liên hệ | Công ty TNHH Thương mại Unika Đông Nam Á | Kinh doanh các loại dụng cụ cắt như mũi khoan bê tông và mũi khoét.

liên hệ

liên hệ

liên hệ

Điền đầy đủ thông tin vào form bên dưới và chúng tôi sẽ liên hệ ngay với bạn.

Leave this empty:

TÊN CÔNG TY
TÊN*
ĐỊA CHỈ EMAIL*
SỐ ĐIỆN THOẠI
THÔNG TIN BẮT BUỘC*

CÁCH SỬ DỤNG THÔNG TIN CÁ NHÂN

Công ty TNHH TM Unika Đông Nam Á không dùng các thông tin cá nhân của khách hàng để sử dụng vượt quá mức cần thiết khi chưa có được sự đồng ý của người cung cấp thông tin. Chúng tôi chỉ sử dụng các thông tin của khách hàng cho các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp. Chúng tôi cam kết sẽ bảo mật các thông tin và quyền riêng tư của quý khách. Nhấn vào đây để đọc về chính sách quyền riêng tư của chúng tôi.

NHẬP LẠI

Nếu bạn không thể dùng form mẫu ở trên, gửi tin nhắn với thông tin của bạn đến

CHÍNH SÁCH
BẢO MẬT

 • UNIKA CO., LTD. (sau đây gọi là "Công ty") sẽ hoạt động để bảo vệ thông tin cá nhân do khách hàng cung cấp theo chính sách sau:

 • 1. Tuân thủ các quy định của pháp luật

  Khi thu thập được các thông tin cá nhân, công ty sẽ xác định mục đích sử dụng, v.v…một cách tốt nhất có thể, và dùng những phương thức phù hợp và hợp pháp để thu thập các thông tin này.

 • 2. Sử dụng các thông tin cá nhân

  Công ty sẽ dùng các thông tin cá nhân trong phạm vi của mục đích sử dụng được tiết lộ vào thời điểm thu thập các thông tin cá nhân này, miễn là chúng cần thiết với công việc kinh doanh của công ty. Khi nhu cầu của việc sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng phát sinh vượt quá mục đích sử dụng đã được phổ biến tới khách hàng lúc ban đầu, công ty sẽ thông báo tới khách hàng, và chỉ sử dụng các thông tin này khi đã nhận được sự đồng thuận từ khách hàng.

 • 3. Cung cấp các thông tin cá nhân

  Công ty sẽ không cung cấp các thông tin cá nhân của khách hàng cho bất kỳ bên thứ 3 nào mà không thông báo trước cho khách hàng biết, trừ khi việc đó được yêu cầu bởi luật pháp.

 • 4. Đảm bảo an toàn và tính chính xác cho các thông tin cá nhân

  Công ty sẽ thực hiện các biện pháp an toàn hợp lý để chống lại các rủi ro liên quan đến việc sử dụng các thông tin cá nhân, để nhằm mục đích đề phòng các hoạt động truy cập trái phép, thay đổi, rò rỉ hay mất mát, v.v… của các thông tin cá nhân này.

 • 5. Trả lời các khiếu nại và tư vấn

  Công ty sẽ trả lời các khiếu nại, tư vấn hay yêu cầu về việc sử dụng các thông tin cá nhân từ các nhà cung cấp thông tin cá nhân, một cách không chậm trễ.

 • 6. Liên tục thực hiện các cải cách để bảo vệ thông tin cá nhân

  Công ty sẽ phổ biến chính sách này xuyên suốt hệ thống của công ty, bao gồm các nhân viên và các công ty thành viên để thực hiện các chính sách này. Các chính sách này sẽ được thực hiện, duy trì, và liên tục cải thiện

UNIKA CO., LTD.
Yoshiro Shinohara, Giám đốc điều hành

Ngày ban hành:
1 Tháng Tư, 2011